Disclaimer

Steigerhoutenbedjes.nl besteedt veel aandacht aan het onderhoud van deze website. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet helemaal juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast mogen de foto's op deze site niet zonder schriftelijke toestemming van Steigerhoutenbedjes.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Steigerhoutenbedjes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de geboden informatie op deze site.